Diensten

Wij zijn er voor voor leerlingen, die wat extra steun kunnen gebruiken.
Wij zijn daar waar groei telt!

Doelgroep

Leerlingen in het voortgezet onderwijs of eind groep 8 van de basisschool, die moeite hebben met het afronden en plannen van huiswerk en het voorbereiden van toetsen. Ze leren wel voor de toetsen en maken huiswerk, maar het resulteert niet in een voldoende.

Geen leerling is het zelfde, dus we kijken wat de beste aanpak is om efficient en resultaat gericht het huiswerk te maken. Wij bedenken samen met de leerling een oplossing op maat en bieden ze tools waar ze de rest van hun schoolloopbaan baat bij hebben.

Basisschool

Voor leerlingen die een achterstand hebben op het gebied van rekenen, taal of begrijpend lezen. Wij gaan kijken waar de knelpunten zitten en gaan dit oplossen, passend bij de leerling.

Werkwijze

Wij zorgen dat het huiswerk af is. Wij overhoren de leerlingen en maken een lange termijnplanning. Ook helpen we ze bij het vinden van leerstrategieën en leren we ze vaardigheden waarbij ze goed leren samenvatten, snel leren lezen en onthouden.

Voortgezet onderwijs

Bijles voor de volgende vakken in het voortgezet onderwijs. Gegeven door vakdocenten in blokken van 30 minuten.

  • Nederlands
  • Engels
  • Wiskunde
  • Natuurkunde
  • Scheikunde
  • Aardrijkskunde
  • Geschiedenis

Resultaat

Efficiënt en doelgericht leren op een manier die bij hen past. Ze gaan vol zelfvertrouwen naar school en naar de les, omdat ze weten dat ze goed voorbereid zijn. Angst voor proefwerken of toetsen is dan niet meer aan de orde.

Bijles

Rekenen en taal F2/ F3

Voor MBO- en HBO studenten bieden wij ook hulp bij het voorbereiden van de reken- en taaltoetsen.


%d bloggers liken dit: