Bijles basisschool

Huiswerkbegeleiding Achterhoek, bijles Achterhoek, bijles, Doetinchem, bijles Doetinchem, bijles primair onderwijs, bijles basisschool
Huiswerkbegeleiding Achterhoek, bijles Achterhoek, bijles, Doetinchem, bijles Doetinchem, bijles primair onderwijs, bijles basisschool
Huiswerkbegeleiding Achterhoek, bijles Achterhoek, bijles, Doetinchem, bijles Doetinchem, bijles primair onderwijs, bijles basisschool

Voor wie?

Bijles

Welke vakken?

Basisschoolleerlingen die moeite hebben met rekenen, begrijpend lezen, spelling en taal. Wij onderzoeken waar het probleem zit en zorgen ervoor dat de basis weer stevig is en de strategieën behorende bij deze vakken aangeleerd, ingeoefend en beheerst worden.

Bijles wordt gegeven door een ervaren leerkracht basisonderwijs met een goed zicht op de leerlijnen binnen het basisonderwijs en de aanpak van leerproblemen.

  • Begrijpend lezen
  • Rekenen
  • Spelling
  • Taal
  • Cursus ‘Leren leren’

Geïnteresseerd in bijles voor basisschool kinderen of wilt u meer informatie hierover?