Over

Marlies Evertsen

Ik ben Marlies Evertsen. In maart 2019 ben ik een huiswerkbegeleiding- en bijlesinstituut in Doetinchem opgestart voor leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs die wel wat extra ondersteuning kunnen gebruiken. Deze heet Huiswerkbegeleiding Achterhoek. Daarnaast ben ik nog drie dagen in de week werkzaam in het voortgezet onderwijs.

Op de NOT-beurs ben ik in contact gekomen met Time 2 Control. Ik was meteen enthousiast over de concepten die zij hebben ontwikkeld. Het geven van een boost aan leerlingen en studenten, zodat ze grip krijgen op hun eigen leren en het leren makkelijker en vooral efficiënter en sneller verloopt. Een mooie begeleiding in timemanagement, zodat ze tijd over houden voor andere zaken die ook zo belangrijk zijn in het leven.

Ik hoor vaak van (oud) leerlingen en hun ouders terug dat ze veel te lang bezig zijn met hun huiswerk en nog maar net een voldoende halen. Demotivatie en veel stress zijn hier het gevolg van. Ik was ook echt zoekende naar een goede vorm om deze leerlingen te kunnen begeleiden, de cursussen OP WEG NAAR de brugklas en “Snel leren= leuk leren” hebben me echt geholpen naar de goede vorm.

Ik ben ervan overtuigd dat het werkt om hier in groep 8 en in de brugklas al aandacht aan te besteden. Hoe sneller je ermee begint om leerlingen bewust te maken van het belang van huiswerk en een goede planning, hoe beter.

De manier waarop dit bij OP WEG NAAR de brugklas voor groep 8-leerlingen vorm gegeven wordt in een serie van 3 lessen is ook erg overzichtelijk en zinvol en kan mooi worden ingepast in het jaarprogramma van groep acht aan het eind van het schooljaar of op het voortgezet onderwijs bij de start van het brugjaar. Heel gestructureerd worden de tools aangeboden en geoefend, die de leerlingen helpen bij het verwerven en verwerken van informatie en het kunnen toepassen van het geleerde direct in de praktijk.

Dit geldt ook voor de cursus “Snel leren= leuk leren”. In 6 lessen wordt de basis gelegd niet alleen voor de voortgezet onderwijs periode, maar voor hun verdere loopbaan. Niet alleen voor dit moment, maar voor een levenslang leren met plezier.

Het motto van Huiswerkbegeleiding Achterhoek is: Waar jouw groei telt! Ik weet zeker dat ik als trainer OP WEG NAAR de brugklas en “Snel leren = leuk leren” door mijn cursussen bij kan dragen aan deze groei.